Frog Fish

Frog Fish

ปลากบ (Frogfish) เป็นปลาในตะกูลปลาตกเบ็ด มันเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะสั้น ตัวหนา มีครีบและสีตัวที่ใช้ในการพลางตัวได้ดี และบางชนิดสามารถเปลียนสีได้ โดยทั่วไปมันจะมีสีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียวหรือสีดำเมือมันอยู่สถานที่ๆซ่อนตัวอาศัยอยู่

นักพรางตัว
ลักษณะของปลากบนั้นทำให้พวกมันสามารถใช้ในการพรางตัวตามสถานที่นั้นๆเพื่อการล่าเหยือ พวกมันทำตัวให้เหมือนหินหรือปะการัง

ครีบที่ไม่ได้มีไว้ว่ายน้ำ
โดยปกติพวกมันไม่ได้เคลือนไหวบ่อยนักเพราะมันชอบรอเหยือให้เข้ามาหา แต่เมื่อพวกมันเคลือนไหวพวกมันจะใช้ครีบของมันเดินบนพื้นเหมือนปลาตีนโดยใช้ครีบทั้งสี่ของมัน และใช้ครีบหางในการดันตัวเองไปในทิศทางที่พวกมันต้องการ ลักษณะคล้ายกบ

จอมเขมือบ
ปลากบนั้นส่วนมากกินกุ้ง ปลาเล็กๆ มันจะรอให้เหยือเข้ามาใกล้ตัวจากนั้นเมื่อเหยือเข้ามาใกล้มันก็จะเปิดฉากเข้าจู่โจมด้วยการหุ๊บเหยือด้วยความเร็ว และนอกเหนือจากการขยายปากของพวกมันได้แล้วปลากบยังสามารถขยายท้องและกระเพาะของพวกมันได้ถึงทำให้มันกินเหยือที่มีขนาดใหญ่ถึง 2 เท่าของตัวมัน

 

ปลาที่ดูไม่ค่อยจะเป็นปลาเท่าไร

ปลากบ (Frogfish) ปลากบอยู่ในครอบครัว Antennaridae พบประมาณ 40 ชนิดทั่วโลก ในทะเลไทยมีการศึกษาเรื่องนี้น้อยมาก จำนวนก็น้อยเช่นกัน แต่ตัวนี้แอดเก็บมาฝากจาก Tulamben, Indonesia ขนาดกระจิ๊ด เล็กเพียง 1 ซม.

ลักษณะเด่นของปลาในกลุ่มนี้ก็คือ จะมีก้านครีบด้านบนหัวที่พัฒนาขึ้นมาเป็นก้านเล็ก ๆ ยาวใสคล้าย ๆ คันเบ็ด และที่ปลายก้านครีบนี้จะมีพู่เล็ก ๆ ที่มองดูเหมือนเหยื่อตกปลาติดอยู่ส่วนบนของหัว โดยก้านครีบเล็ก ๆ บนหัวที่คล้ายเป็นคันเบ็ดประจำตัวนี้จะพับไว้บนหัว หรือยื่นตรงออกมา แล้วส่ายไปมา เพื่อให้ปลาที่เป็นเหยื่อหลงกล คิดว่าพู่เล็ก ๆ ที่ปลายคันเบ็ดนั้นเป็นเหยื่อจำพวกกุ้ง หรือปลาตัวเล็ก ๆ เมื่อปลาที่สนใจว่ายเข้ามาใกล้หมายจะจับกินเหยื่อเล็ก ๆ นั้นเป็นอาหาร ก็จะถูกปลากบ หรือปลานักตกเบ็ดใช้ปากที่กว้างใหญ่ฮุบกินเป็นอาหาร ตกเป็นเหยื่อเสียเองไปในพริบตา เจ้าปลาชนิดนี้จึงมักจะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปลานักตกเบ็ด”

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Warty Frogfish – Small Juvenile
Location : Tulamben, Indonesia
Depth : 18m
Leght : 10mm
Spotter : Yansu Suartana
Special thanks : Let’s Dive Tulamben

 

https://www.facebook.com/Justdivethailand/videos/2412246392384701/

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *