Coral Reef

Coral Reef

บางครั้งอาจจะหน้าตามอมแมมไม่สีสันสวยงามดูคล้ายก้อนหิน แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้ว ปะการังนั้นมีชีวิต

ปะการัง (Coral) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ประกอบด้วย “โพลิป” (polyp) สร้างชั้นหินปูนเคลือบลำตัว จึงมีโครงสร้างภายนอกแข็งแรง ขยายขนาดขึ้นโดยการแตกหน่อ บางชนิดที่มีขนาดใหญ่อาจจะใช้เวลาเติบโตถึง 500 ปี

ชนิดของปะการังนั้นก็มีลักษณะแตกต่างกัน ส่วนมากแล้วเกิดจากพันธุกรรม แต่ปะการังชนิดเดียวกันอาจสามารถมีรูปร่างแตกต่างกันได้ตามสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ ซึ่งบางชนิดมีลักษณะเป็นก้อนคล้ายก้อนหิน เรียกว่า #ปะการังก้อน (massive coral) บางชนิดมีการเติบโตรวมกันเป็นกระจุก แต่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่า #ปะการังกึ่งก้อน (submassive coral) บางชนิดเติบโตและขยายไปตามลักษณะพื้นที่ที่ปกคลุม เรียกว่า #ปะการังเคลือบ (encrusting coral) บางชนิดเติบโตเป็นกิ่งก้าน แตกแขนงคล้ายกับเขากวาง เรียกว่า #ปะการังกิ่งก้าน (branching coral) บางชนิดมีลักษณะเป็นแผ่นรวมกันเป็นกระจุกแบบใบไม้หรือผัก เรียกว่า #ปะการังกลีบซ้อน (foliaceous coral) บางชนิดมีลักษณะเป็นแผ่น มีการขยายออกไปในแนวราบคล้ายจานหรือโต๊ะ และอาจมีการซ้อนกันเป็นชั้นๆ เรียกว่า #ปะการังแผ่น (tabulate coral) และบางชนิดมีลักษณะเป็นก้อนเดี่ยวคล้ายดอกเห็ด เรียกว่า #ปะการังดอกเห็ด (mushroom coral)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *